Sağlığınız Bizde Nippon Sigorta Güvencesi ile

SAĞLIĞINIZ BİZDE

SGK 'lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz.

Sağlığınız Bizde tam da size göre. Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse yarı fiyatına sigorta yaptırabilirsiniz.

Teminatlar

Yatarak + Ayakta Teminatlarımız

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri
 • Avantajlarımız

 • Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir.
 • 80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
 • Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.
 • Uygulamalarımız

  - İlgili ürün Yatarak ve Yatarak + Ayakta olmak üzere 2 ayrı paketten oluşmaktadır. Yatarak yapılan tedaviler,poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 olarak ödenmektedir. Ayakta yapılan tedavilerde ise, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar (Röntgen/Fizik Tedavi/Tahlil/İleri Tanı Yöntemleri) poliçe tarafından karşılanmaktadır. Sadece Yatarak Tedavi teminatı Kurumsal poliçelerde verilmektedir.

  - H/P oranı %100 ü aşan poliçeler için uygulanacak ek prim maksimum poliçe primin üç katı ile sınırlıdır.

  - Sigorta Ettirenin Poliçe primini peşin veya taksitler şeklinde ödenebilir. Hangi vade ve tutarlarda ödeyeceği poliçe üzerinde belirtilir ve prim ödemelerinin tamamı Kredi Kartı ile blokajlı yapılır.

  - İlgili ürünün iptali, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak Poliçe Özel Şartları?nda ayrıntılı olarak belirtilen İptal koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.

  - 0-17 yaş arası tüm sigortalı adayları ebeveynleri ile birlikte, Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması durumunda ise tek başına sigortalanabilir.

  - İlgili ürün anlaşmalı Medical Park Hastanelerinde geçerlidir.

 • Detaylı bilgi için Çöz sigorta acenteliğimizi atamanız yeterlidir.

 • Saglığınız bizim için önemlidir.

 •  

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(543)322-7973