Asansöre zorunlu sigorta yürürlüğe girdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı asansör kaza sigortası zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe göre göre bina yöneticisine getirilen bu yükümlülükle, asansördeki kişilerin başına gelebilecek ani olaylar durumunda uğrayabilecekleri bedensel zararlar teminat altına alınacak.

Bu nedenle yöneticiler sigorta yaptırarak kendilerini sorumluluktan kurtardıkları gibi,apartman sakinlerinide tehlikeye ve kazalara karşı korumuş olacaklardır.

Belediyeler etiket kontrolu yaparken sigortayı da kontrol etmeleri ayni zamanda sigorta aptırmamış yöneticileri uyararak güvence altına almış olacaklardır.

İlgili madde 1 yıl sonra uygulanacak

Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 12’inci fıkrası olan “Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak; mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere; en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri; 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.” maddesi 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Servislere de yükümlülük var

Yönetmelikte yetkili servisler de unutulmadı. Buna göre yetkili servisler, bakımdan kaynaklandığı ispat edilen zararları karşılamak için mesleki ve mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Söz konusu sigortanın poliçe tutarının 500 adet asansör bakımına kadar 100 bin lira, 500 ila bin asansör bakımına kadar 250 bin lira, binden fazla asansör bakımında ise 500 bin lira olacak.

Firmalar kapasite raporu verecek

Asansörü monte eden firmaya ise yeni bir zorunluluk daha geldi. Buna göre firma, asansör tescili için başvururken kapasite raporu da verecek. Bu belge, Sanayi sicil belgesi, garanti belgesi, TSE hizmet yeterlilik belgesi, uygunluk raporu, AB uygunluk beyanı gibi belgelerle birlikte asansör tescili başvurusunda istenecek. Kapasite raporu, üretim yapan bütün kuruluşların üretim gücünü gösteriyor. Bu düzenleme de 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeşil etiket yoksa tescil edilmeyecek

Yönetmeliğe göre, tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmeyecek.

Asansörlerin bakımı için sözleşme imzalanacak ve asansörün kimlik numarası ve açık adresi bu sözleşmeye eklenecek.

Asansörün bakımı ise yağlama ve temizlemeyi, kontrolleri, kurtarma çalışmalarını, ayarlama işlemlerini, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini kapsıyor.

Üç yıl parça temini zorunluluğu

Asansör monte eden kişi ya da kurum, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı yönetmeliğe göre en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlü olacak.

Kaza sorumluluğu firmaya ait

Bakım esnasında, bakım ve onarım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek teknik bakım ve onarım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişi/kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servise ait olacak.

Kırmızı etiketliler hizmet veremeyecek

Periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre, kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulmayacak. Güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulması yasaklandı. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süreler zarfında bina sorumlusundan aylık bakım ücreti talep edemeyecek.

Yetkili servis dışında müdahale yasak

Bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi yapılan asansörü monde eden veya onun yetkili servisi dışındaki üçüncü kişiler asansöre müdahale edemeyecek.

Garanti süresi üç yıl

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti altına alınacak. Garanti süresince değiştirilen parçalar da 2 yıl süre ile garanti altında bulunacak. Garanti süresi dahilinde tamir süreci 15 günü aşamayacak.

Bina yöneticilerinin sorumlulukları

Asansörlü binada yönetici olan kişiler asansörün bakımını yaptırmak ve bakım ücretini ödemekle yükümlü hale getirildi. Yönetmelikte binalarda engellilerin kullanabileceği asansörün sürekli aktif halde tutulması zorunluğu da yer aldı.

Yönetici, asansörde sorun tespit ettiğinde asansörün kullanılmasını engelleyecek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

İdari para cezası geliyor

Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansörü monte eden, yetkili servis, bina sorumlusu veya kat malikleri 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen “beşyüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası” verilecek.

Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmayacak. İdari para cezaları kesildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. (Hürriyet)

Daha detaylı bilgi için bizleri arayarak size özel ihtiyacınız olacak teminatlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çöz sigorta acenteliğimiz 26 yıllık tecrübe ve birikimleri ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(543)322-7973